Endelig Fri

30 menn og kvinner om bord på to skip. En miks av straffedømte og frivillige og ansatte fra Nettverk etter soning. Nettverket hjelper de som vil ut av kriminalitet. Den som har vært en del av et kriminelt miljø og mye i fengsel kjenner ikke mange ”normale” mennesker med interesse og kompetanse på helt vanlige ting. Denne båtturen er startpunktet for serien «På Rett Kjøl». Det er her våre 5 hovedkarakterer møter hverandre for første gang.

«Endelig fri» er en webserie som viser den menneskelige siden hos straffedømte personer og de utfordringer denne gruppen møter når de skal tilbake i samfunnet etter at straffen er sonet.

……….

30 men and women on board two ships. A mix of convicted criminals and volunteers and staff from Nettverk efter sonning. The network helps those who want to get out of crime. Anyone who has been part of a criminal environment and spent a lot of time in prison does not know many “normal” people with an interest and expertise in ordinary things. This boat trip is the starting point for the series “On the Right Keel”. This is where our 5 main characters meet each other for the first time.

“Free at last” is a web series that shows the human side of people with criminal convictions and the challenges this group faces when they return to society after serving their sentences.

 

Watch this web serie on YOUTUBE Episode 1Episode 2Episode 3Episode 4Episode 5Episode 6

Genre / Sjanger
Webseries
Release date / Premieredato
2019
Client / Kunde
Røde Kors

Alle mennesker fortjener en ny sjanse