Nordisk ministerråd

I kampanjefilmen «Nordic cooperation on ocean and climate» møter vi unge miljøvernere fra de nordiske landene, og hører hvordan de deler de samme bekymringene og håpene om samarbeid for å forvalte havene for å bekjempe klimaendringer. Med dette som bakteppe lærer vi hvordan nordisk samarbeid om bærekraftig forvaltning for de nordiske havene allerede pågår, og hvordan det kan spille en viktig rolle for at regionen  oppfyller sine forpliktelser i henhold til Parisavtalen.

De unge miljøvernerne er klare, vi kan bare klare Paris-forpliktelsene hvis vi jobber sammen på tvers av landegrenser, sektorer og generasjoner. Samtidig som Nordisk ministerråd møtes for å undertegne erklæringen om hav og klima i Stockholm, ser det ut til at ungdommene blir tatt på alvor av nordiske beslutningstakere. Kan klimasamarbeid i Norden tjene som et eksempel for resten av verden?

 

Kunde
Leidar og Nordisk ministerråd
Premieredato
2020
Roller
Ide, manus, regi, produksjon og klipp
Sjanger
Kampanje

Nordisk ungdom krever klimatiltak