Samtykke Scrollytell

Sex skal være frivillig. Men mange opplever det motsatte. Hva er egentlig samtykke, og hvordan får man det?

Samtykke Scrollytell er et digitalt undervisningsopplegg om seksuelt samtykke for ungdom. Scrollytellen er produsert av Hacienda for stiftelsen Javielsker med midler fra Konfliktrådet. Scrollytellen vil fungere som en samtalestyrer for lærere og helsesykepleiere i møte med ungdom, og kommer med en læreveileder utviklet av sexolog og sosiolog Live Mehlum fra Stiftelsen Javielsker.

Vi lærer best når vi oppslukes, når vi glemmer tid og sted og drives videre av nysgjerrighet og begeistring. En Scrollytell er kanskje det første mediet som virkelig utfordrer papirformatet. En PDF er strengt tatt bare en kopi av noe som kunne vært sendt deg på papir. Med en Scrollytell kan vi levendegjøre bilder, film og grafikk og bruke leserens engasjement til i å dra seg videre i historien. Som leser må du være aktiv, det vekker nysgjerrighet og skaper positiv oppmerksomhet.

Scrollytellen brukes som et supplement inn i undervisningen og er et godt eksempel på hvordan man kan eksempelvis bake inn diskusjon i et digitalt format.

Leser Samtykke Scrollytell
Kunde
Ja vi elsker
Premieredato
2021
Roller
Ide, tekst, design
Sjanger
Kampanje

Sex skal alltid være frivillig