Sexkjøp

Minst 13 % av nordmenn har kjøpt sex. De fleste er menn, og mange er unge.

Kunnskapsfilmen om sexkjøp blant unge er produsert av Hacienda for Stiftelsen Javielsker med midler fra Justisdepartementet. Filmen er ment til bruk i skolehelsetjenesten ved alle landets videregående skoler og 14 studentskipnader. Prosjektet er et tiltak hvor hensikten er å etablere dialog med ungdom og unge voksne som har kjøpt eller har vurdert å kjøpe sex. Målet er å redusere etterspørselen etter prostitusjon ved å komme på banen tidlig (eller før) i en sexkjøpspraksis. Manus er utarbeidet i samarbeid med sexolog og sosiolog Live Mehlum fra Stiftelsen Javielsker og ressurspersoner fra ulike fagmiljø.

Kunde
Ja vi elsker
Premieredato
2021
Roller
Ide, manus, regi, produksjon og klipp
Sjanger
Kampanje

Minst 13% av nordmenn har kjøpt sex