This short 35mm film by Norwegian filmmakers Bår Tyrmi and Pål Ulvik Rolseth documents the work of Jorge Otero-Pailos, artist and conservationist, and the process he undertook to preserve the remains of the security fence of the American Embassy in Oslo.

The American Embassy in Norway was designed by Eero Saarinen in 1959. In 2002, the US erected a fence to protect the embassy during the war on terror. In 2017, the embassy was relocated and Norway declared the building a national monument. The protection excluded the surrounding fence. There was only interest in preserving the building, creating an idealized image of the US presence in Oslo.

However, in Otero-Pailos’ view, the fence represents an important recent chapter in the history of US foreign policy. He organized a performance in which excavators transformed the previously hated fence into 51 sculptures, giving them names inspired by agreements signed between the two countries.

……….

Denne korte 35 mm-filmen av de norske filmskaperne Bår Tyrmi og Pål Ulvik Rolseth dokumenterer arbeidet til Jorge Otero-Pailos, kunstner og konserveringsforsker, og prosessen han påtok seg for å bevare restene av sikkerhetsgjerdet til den amerikanske ambassaden i Oslo.

Den amerikanske ambassaden i Norge ble designet av Eero Saarinen i 1959. I 2002 reiste USA et gjerde for å beskytte ambassaden under krigen mot terror. I 2017 ble ambassaden flyttet og Norge erklærte bygningen som et nasjonalmonument. Verningen ekskluderte gjerdet rundt. Det var kun interesse for å bevarte bygningen, og slikt ble det skapt et idealisert bilde av USAs tilstedeværelse i Oslo.

Gjerdet representerer imidlertid, etter Otero-Pailos’ synspunkter, et viktig nyere kapittel i historien til USAs utenrikspolitikk. Han organiserte en performance hvor gravemaskiner transformerte det tidligere forhatte gjerdet til 51 skulpturer, og ga de navn inspirert av avtaler inngått mellom de to landene.

Client / Kunde
Jorge Otero-Pailos
Release date / Premieredato
2020
Genre / Sjanger
Creative documentary / Kreativ dokumentar
Duration / Lengde
4 minutes

Fences are really about what is in and whats is out